Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

Informatie over afsluitende examens

Elke cursus kan worden afgesloten met verschillende soorten examens. De meest eenvoudige werkwijze is om te kiezen voor een zogenaamde niet-deficiëntieverklaring. Dat is een testimonium dat in combinatie met een reeds behaald havo/vwo-diploma of (hbo-)propedeuse of bachelor-diploma toegang geeft tot een bepaalde opleiding.

Een aanvullend testimonium is dus geen deelcertificaat dat je kunt gebruiken om een havo- of vwo-diploma te behalen!

Mocht je gebruik willen maken van deze mogelijkheid, vraag dan altijd voor de zekerheid na bij de studieadviseur van je vervolgopleiding of dit mogelijk is, welke vakken je moet inhalen en welk type examen je moet doen.

Wil je instromen aan een selectiestudie zoals bijvoorbeeld geneeskunde, houd dan goed rekening met de deadlines die gelden voor het inhalen van vakken. Deze deadlines hangen ook af van of je wel of niet al een middelbare schooldiploma hebt behaald.

Uiteraard kun je als alternatief ook altijd deelnemen aan het staatsexamen. Voor het staatsexamen gelden specifieke regels en een specifieke inschrijftermijn. De inschrijving voor de staatsexamens sluit elk jaar op 31 december.

Toekomstige studenten Geneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen

Logo CCVX

Moet je examen doen in één of meerdere vakken voor de studies geneeskunde, biomedische wetenschappen of tandheelkunde? Dan leg je in de meeste gevallen de voortentamens af bij de Centrale Commissies Voortentamen (CCVX). Dit is de organisatie voor toelatingsexamens van de samenwerkende faculteiten geneeskunde. Deze voortentamens worden drie keer per jaar georganiseerd. Je dient je zelf voor de voortentamens in te schrijven bij het secretariaat van de CCVX. Let er op dat de CCVX een eigen inschrijftermijn hanteert.

Houd er rekening mee dat de selectieprocedure van instelling tot instelling verschilt. Ook kunnen de ingangseisen en deadlines wijzigen. Neem voor de zekerheid altijd contact op met de admissions office of de studieadviseur.

Bij Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen in Maastricht en Groningen worden naast de CCVX examens ook de James Boswell examens erkend.

Toekomstige studenten overige studierichtingen

Logo Universiteit Utrecht

Ga je een andere studie doen? Dan kan je in de meeste gevallen het James Boswell examen bij Boswell‑Bèta afleggen. Deze examens worden vier tot vijf keer per jaar georganiseerd. Ook is het mogelijk om deze examens in het Engels af te leggen.

Vraag in dit geval altijd na bij de admissions office of de studieadviseur van je vervolgopleiding of dit examen geldig is. Vaak staat het ook al op de website van de opleiding, onder de toelatingseisen. Het afleggen van het juiste examen valt onder je eigen verantwoordelijkheid.

HAVO examens voor hbo-opleidingen

Kom je van de havo of het mbo en moet je vakken inhalen? Bij de meeste hbo-opleidingen kun je instromen door voor deze vakken examens af te leggen op havo-niveau.

Veel hbo-opleidingen hebben hiervoor eigen toelatingsprocedure. Ben je ouder dan 21, dan volg je vaak de "21+ procedure" van de opleiding. Sommige hbo-instellingen accepteren alleen hun eigen toelatingsexamens of het staatsexamen.

Ga je een hbo-studie doen? Vraag dan altijd bij de studieadviseur van je vervolgopleiding na of het James Boswell examen geldig is. Het afleggen van het juiste examen valt onder je eigen verantwoordelijkheid.

Voor veel met name technische hbo-opleidingen is een staatsexamen vereist. Deze examens vinden 1x per jaar plaats, in de periode van de eindexamens. Let op dat je je voor 31 december voor het staatsexamen inschrijft.

Ga verder naar informatie over de examendata, de examenprocedures en inschrijfmogelijkheden van de James Boswell Examens

Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343