Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Natuurkunde (VWO)

Physics class

Natuurkunde nodig om je profiel aan te vullen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Deze natuurkundecursus is bedoeld voor toekomstige studenten aan de universiteit die vwo natuurkunde nodig hebben om toegelaten te worden tot hun vervolgopleiding.

In deze cursus wordt het landelijke examenprogramma vwo natuurkunde behandeld. We werken doelgericht naar het afsluitende James Boswell examen toe.

Boswell‑Bèta biedt je:

 • Veel contacturen
 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Cursussen en studie-uren

De cursus vwo natuurkunde wordt in de volgende varianten aangeboden:

type cursusstart inexamen inaantal lessen per week
iedere les is 1 dagdeel
studie-uren
jaarcursusoktoberapril2Voor elk contactuur moet je rekening houden met 1 uur aan zelfstudie

totale studielast:
ca. 125 contacturen
ca. 125 uren zelfstudie
najaarscursusseptemberdecember3
intensieve najaarscursus *oktoberdecember4 of 5
voorjaarscursusstartmoment 1:
januari
april3
startmoment 2:
februari
mei
intensieve voorjaarscursus *maartmei4 of 5
zomercursus **startmoment 1:
eind mei
juli5
startmoment 2:
eind juni
augustus
* soms alleen in het Engels te volgen
** ook in het Engels te volgen

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Cursusinhoud

In deze cursus wordt het landelijke examenprogramma vwo natuurkunde behandeld. Een uitgebreide beschrijving van dit programma vind je op examenblad.nl.

Vereiste voorkennis

 • Onderbouw natuurkunde (NaSk) op havo- of vwo-niveau.
 • Wiskundige basisvaardigheden (bijv. formules omwerken en berekeningen uitvoeren met de sinus, cosinus en tangens)

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld om de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

 • Syllabus Natuurkunde VWO, deze krijg je aan het begin van de cursus.
 • BINAS-boekje, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, 7de druk
  • N.B. de 6de druk is ook nog toegestaan
 • Geodriehoek
 • Een eenvoudige wetenschappelijke rekenmachine met logaritmische en goniometrische functies. Een grafische rekenmachine is niet toegestaan.

Examen

Je sluit de cursus af met het James Boswell examen. Het examenrooster kun je hier vinden. Je staat automatisch ingeschreven voor het examen dat direct volgt op de cursus. Doe je op een ander moment examen, of moet je een herkansing afleggen: schrijf je dan apart in voor dit examen op de examenpagina.

Voor de meeste studierichtingen is het niet nodig een ander examen dan het James Boswell examen af te leggen. Maar ga je geneeskunde, tandheelkunde of biomedische wetenschappen studeren, dan is het in sommige gevallen nodig om het voortentamen van de CCVX af te leggen. Je moet je hier apart voor aanmelden. Onze cursussen bereiden ook voor op dit voortentamen.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende examens. Vraag bij twijfel altijd bij je vervolgopleiding welk examen je moet afleggen.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343