Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

Groepsmaatwerk en individueel maatwerk

Boswell‑Bèta heeft een uitgebreid aanbod aan zelf ontwikkelde maatwerktrajecten voor groepen en individuele cursisten. Wij stellen een programma samen dat aansluit bij jouw wensen en waarin je precies leert wat nodig is om je doel te bereiken. De trainingen vinden plaats op een voor jou geschikte tijd en in een bij jou passend tempo. De voertaal is Nederlands of Engels. De trainingen kunnen zowel op het James Boswell Instituut worden gegeven als op locatie.

Groepsmaatwerk

Groepstrainingen zijn bij uitstek geschikt voor overheids- en onderwijsinstellingen. Boswell‑Bèta heeft jarenlange ervaring met groepstrajecten, zomerprogramma's en maatwerkcursussen voor hogescholen, universiteiten en andere opleidingsinstituten.

Individueel maatwerk

Individueel maatwerk is privéonderwijs. Op basis van een intakegesprek wordt een programma samengesteld dat voorbereidt op één van de afsluitende examens.

N.B. Dit type onderwijs is meestal duurder dan deelname aan het reguliere cursusaanbod.

Redenen om te kiezen voor individueel maatwerk:

  • Je hebt in het buitenland reeds de middelbare school afgerond, maar de bèta-vakken van dat land worden in Nederland niet erkend. In plaats van het volgen van een hele cursus kunnen de ontbrekende onderdelen van het curriculum in korte tijd worden aangevuld.
  • Je bent niet in staat om mee te doen met de cursussen, bijvoorbeeld in verband met werk, studie of verblijf in het buitenland.
  • Je geeft de voorkeur aan privéonderwijs.

Boswell‑Bèta biedt ook programma's waarin onder begeleiding zowel gewerkt wordt aan studievaardigheden als aan de voorbereiding op het volgen van klassikaal onderwijs.

Soms is naast het gewone onderwijs extra ondersteuning nodig. In dat geval kan gekozen worden voor een aanvullend programma door een juniordocent onder begeleiding van een docent.

Boswell‑Bèta biedt in tegenstelling tot bijlesinstituten alleen specifieke, persoonlijke trajecten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343