Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Biologie (HAVO)

Biologie les

Inhoud cursus

Voor een aantal studierichtingen is biologie onderdeel van de toelatingseisen. Heb je dit vak niet of onvoldoende gehad, dan is het prettig om je via een cursus goed voor te bereiden op het examen. De James Boswell biologie cursussen zijn bedoeld voor toekomstige studenten aan het hbo die biologie nodig hebben voor hun vervolgopleiding.

Deelnemers van deze havo-cursus biologie zijn bijvoorbeeld toekomstige studenten met een mbo-vooropleiding of met havo E&M-profiel die de opleiding tot verloskundige, operatieassistent, biologisch of chemisch analist willen volgen.

Boswell‑Bèta biedt je:

 • Veel contacturen
 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

De James Boswell cursus biologie is gebaseerd op het havo-programma biologie en wordt aangeboden in de vorm van zomer-, voorjaars-, najaars- en jaarcursussen.

We behandelen dezelfde lesstof als op de middelbare school. Maar er zijn geen schoolonderzoeken en ook is er geen practicum of persoonlijke opdracht. De lesstof wordt compact behandeld en we werken doelgericht naar het afsluitende examen toe.

Cursussen

De biologie havo cursus wordt enige keren per jaar in combinatie met de vwo cursus aangeboden. Deze vwo cursus vindt drie tot vier keer per jaar plaats:

 • Jaarcursus: deze loopt van oktober tot ca. half mei. Er is één bijeenkomst van drie uur per week. De bijeenkomsten zijn overdag.
 • Najaarscursus: deze loopt van september tot december. Er zijn twee bijeenkomsten per week in de avonduren en soms een derde op zaterdagochtend of -middag. Elke bijeenkomst duurt drie uur.
 • Voorjaarscursus: deze loopt van januari tot ca. half april. Er zijn twee bijeenkomsten per week in de avonduren en soms een derde op zaterdagochtend of -middag. Elke bijeenkomst duurt drie uur.
 • Zomercursus: deze begint in juni na de eindexamens en loopt door tot juli. Dit is de meest intensieve variant van de cursus met vijf bijeenkomsten per week. Elke bijeenkomst duurt 3,5 uur.

Inhoud cursus

In de cursus biologie wordt de examenstof van het vak biologie op havo-niveau behandeld, aan de hand van de methode 'Biologie voor jou'. De leerdoelen van de cursus zijn gelijk aan de leerdoelen van het examenprogramma biologie voor havo.

Houd er rekening mee dat er geen schoolexamens zijn. Aan het eind van de cursus zal dus in één keer alle stof getoetst worden. Ook vallen er geen onderwerpen uit.

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis

 • Biologie uit de basisvorming havo/vwo

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra ondersteuning ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld door de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

108 contacturen en ca. 108 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

 • Biologie voor jou (MAX ed) 4 havo - ISBN 9789402056259
 • Biologie voor jou (MAX ed) 5 havo - ISBN 9789402056273
 • Examenbundel havo biologie - ISBN 9789006648195
 • BINAS-boekje, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, 7de druk - ISBN: 9789001007249
  • N.B. de 6de druk is ook nog toegestaan

Let op! Voor deze cursus bestel je de boeken zelf. Zorg dat je de boeken op tijd bestelt, want sommige boeken hebben enige levertijd.

Examen

Je sluit de cursus af met het James Boswell examen. Het examenrooster kun je hier vinden. Je staat automatisch ingeschreven voor het examen dat direct volgt op de cursus. Doe je op een ander moment examen, of moet je een herkansing afleggen: schrijf je dan apart in voor dit examen op de examenpagina.

Voor de meeste studierichtingen is het niet nodig een ander examen dan het James Boswell examen af te leggen. Maar voor met name technische hbo-opleidingen is een staatsexamen vereist.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende examens. Vraag bij twijfel altijd bij je vervolgopleiding welk examen je moet afleggen.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343