Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Natuurkunde "Take-Off" (HAVO)

Wil je straks goed voorbereid beginnen aan een pilotenopleiding, dan is kennis van natuurkunde onmisbaar. De meeste vliegopleidingen in Nederland stellen daarom natuurkunde op havo-niveau verplicht als toegangseis.

Als aanvulling op de lesstof van havo natuurkunde heeft Boswell‑Bèta, in samenwerking met vliegscholen, een kort cursusprogramma samengesteld waarin een aantal onderwerpen aan bod komen die belangrijk zijn bij de vliegopleiding: de Take-Off cursus.

De stof wordt in tien bijeenkomsten behandeld. Tijdens de tiende bijeenkomst maak je een afsluitende toets. Als je geslaagd bent voor deze toets, krijg je een certificaat.

Onze Take-Off cursus is samengesteld in overleg met onder andere de KLM Flight Academy.

Heb je een havo-diploma met natuurkunde?

Informeer bij de vliegschool van je keuze of deze de Take-Off cursus verplicht stelt.

Heb je je havo-diploma recent gehaald, dan kun je je zonder problemen inschrijven voor de Take-Off cursus.

Is het een aantal jaren geleden en heb je daarna niets meer aan natuurkunde gedaan, of twijfel je, neem dan eerst contact op met de coördinator . We checken dan samen of je ingangsniveau natuurkunde/wiskunde voldoende is om de Take-Off cursus te kunnen volgen.

Heb je een havo-diploma, maar zonder natuurkunde?

Doe dan eerst de cursus havo natuurkunde.

Als de vliegschool van je keuze naast havo natuurkunde ook de Take-Off cursus verplicht stelt, schrijf je dan in voor de combinatiecursus havo natuurkunde + Take-Off. Dit kan op de cursuspagina havo natuurkunde.

Cursussen en studie-uren

De Take-Off cursus bestaat uit tien lessen van drie uur en wordt drie tot vier keer per jaar aangeboden.

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis

Voor het volgen van de Take-Off cursus moet je havo-examen hebben gedaan in natuurkunde of een natuurkundecursus op havo-niveau hebben gevolgd.

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld door de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

  • Take-Off Syllabus, deze krijg je aan het begin van de cursus.
  • BINAS-boekje, uitg. Wolters-Noordhoff, Groningen, 7de druk
    • N.B. de 6de druk is ook nog toegestaan
  • Geodriehoek
  • Rekenmachine met logaritmische en goniometrische functies. Een grafische rekenmachine is toegestaan.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Let op dat je je bijtijds inschrijft. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt besloten of deze al dan niet doorgaat en bij te weinig inschrijvingen kan de cursus worden afgelast.

Onderstaande inschrijfmogelijkheden zijn alleen voor de afzonderlijke Take-Off cursus. Doe je Take-Off in combinatie met onze cursus havo natuurkunde, schrijf je dan hier in.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343