Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Biologie (VWO)

Biologie les

Inhoud cursus

Biologie nodig om je profiel aan te vullen? Na het volgen van deze cursus ben je optimaal voorbereid op het examen. Onze biologie cursussen zijn bedoeld voor toekomstige studenten aan hbo en universiteit die biologie nodig hebben voor hun vervolgopleiding.

De meeste deelnemers aan de James Boswell vwo-cursussen zijn toekomstige studenten (dier)geneeskunde en tandheelkunde. Zij volgen naast biologie ook vaak wiskunde, scheikunde en/of natuurkunde bij Boswell‑Bèta. Bij het inroosteren van de cursussen is dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid meerdere Bètavakken tegelijk te volgen (het "7vwo-programma").

Boswell‑Bèta biedt je:

 • Veel contacturen
 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

De James Boswell cursus biologie is gebaseerd op het vwo-programma biologie en wordt aangeboden in de vorm van zomer-, voorjaars-, najaars- en jaarcursussen.

We behandelen dezelfde lesstof als op de middelbare school. Maar er zijn geen schoolonderzoeken en ook is er geen practicum of persoonlijke opdracht. De lesstof wordt compact behandeld en we werken doelgericht naar het afsluitende examen toe.

Cursussen

De biologie vwo cursus wordt gemiddeld vier keer per jaar aangeboden:

 • Jaarcursus: deze loopt van oktober tot ca. half mei. Er is één bijeenkomst van drie uur per week. De bijeenkomsten zijn overdag.
 • Najaarscursus: deze loopt van september tot december. Er zijn twee bijeenkomsten per week in de avonduren en soms een derde op zaterdagochtend of -middag. Elke bijeenkomst duurt drie uur.
 • Voorjaarscursus: deze loopt van januari tot ca. half april. Er zijn twee bijeenkomsten per week in de avonduren en soms een derde op zaterdagochtend of -middag. Elke bijeenkomst duurt drie uur.
 • Zomercursus: deze begint in juni na de eindexamens en loopt door tot juli. Dit is de meest intensieve variant van de cursus met vijf bijeenkomsten per week. Elke bijeenkomst duurt 3,5 uur.

Inhoud cursus

De leerdoelen van de cursus zijn in principe gelijk aan de leerdoelen van het examenprogramma biologie voor vwo. Een uitgebreide beschrijving van dit examenprogramma vind je op www.eindexamen.nl.

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis

 • Biologie uit de basisvorming havo/vwo

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten. In de zomer is er geen Studielab.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld om de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

108 contacturen en ca. 108 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

Let op! Voor deze cursus bestel je de boeken zelf. Zorg dat je de boeken op tijd bestelt, want sommige boeken hebben enige levertijd.

Examen

Je sluit de cursus af met het James Boswell examen. Het examenrooster kun je hier vinden. Je staat automatisch ingeschreven voor het examen dat direct volgt op de cursus. Doe je op een ander moment examen, of moet je een herkansing afleggen: schrijf je dan apart in voor dit examen op de examenpagina.

Voor de meeste studierichtingen is het niet nodig een ander examen dan het James Boswell examen af te leggen. Maar ga je geneeskunde, tandheelkunde of biomedische wetenschappen studeren, dan is het in sommige gevallen nodig om het voortentamen van de CCVX af te leggen. Je moet je hier apart voor aanmelden. Onze cursussen bereiden ook voor op dit voortentamen.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende examens. Vraag bij twijfel altijd bij je vervolgopleiding welk examen je moet afleggen.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343