Boswell‑Bèta

Aansluitprogramma's voor het hoger onderwijs

James Boswell Cursus | Wiskunde A (VWO)

Inhoud cursus

Voor veel studies is kennis van wiskunde op vwo-niveau onmisbaar. Moet of wil je je wiskundekennis aanvullen voor de studie van je keuze, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Vraag aan de studieadviseur van je toekomstige opleiding welke wiskundevariant je nodig hebt en maak vervolgens een keuze uit ons aanbod.

De meeste deelnemers aan de vwo-cursussen zijn toekomstige studenten (dier)geneeskunde en tandheelkunde. Zij volgen naast wiskunde ook vaak natuurkunde, scheikunde en/of biologie bij Boswell‑Bèta. Bij het inroosteren van de cursussen is dan ook rekening gehouden met de mogelijkheid meerdere Bètavakken tegelijk te volgen (het "7vwo-programma").

Boswell‑Bèta biedt je:

 • Veel contacturen
 • Enthousiaste en ervaren docenten
 • Extra begeleiding tijdens het Studielab
 • Extra begeleiding door studentassistenten vanuit de Universiteit Utrecht
 • Een prettig en goed bereikbaar gebouw op Utrecht Science Park
 • Meer dan 50 jaar ervaring met deze cursussen en examens

Onze cursus wiskunde A behandelt het vwo-programma wiskunde A en bereidt voor op zowel het James Boswell examen wiskunde A als het CCVW-examen. Deze cursus wordt aangeboden in de vorm van zomer-, voorjaars-, najaars- en jaarcursussen.

Voor sommige opleidingen kun je kiezen uit wiskunde A of wiskunde B (voor bijvoorbeeld studies als Geneeskunde en Tandheelkunde). Als je twijfelt of je je ingeschreven hebt voor de juiste wiskundecursus, vraag dit dan na bij de instelling waar je wilt gaan studeren.

Cursussen

In de cursus wiskunde A worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • beschrijvende statistiek
 • combinatoriek en kansrekening
 • kansverdelingen
 • hypothesetoetsen
 • functies en grafieken
 • herleiden van formules
 • exponentiële functies en logaritmische functies
 • periodieke functies
 • rijen
 • differentiaalrekening

De wiskunde A vwo cursus wordt gemiddeld vier tot vijf keer per jaar aangeboden:

 • Jaarcursus: deze loopt van september tot en met mei. Er is een bijeenkomst per week van in totaal drie contacturen. De bijeenkomsten zijn overdag en mogelijk op een enkele zaterdag.
 • Najaarscursus: deze loopt van september tot december. Er zijn twee bijeenkomsten per week van in totaal zes contacturen. De bijeenkomsten zijn op twee avonden. Soms is er ook een bijeenkomst op zaterdag.
 • Voorjaarscursus: deze loopt van januari tot en met mei. Er zijn twee bijeenkomsten per week van in totaal zes contacturen. De bijeenkomsten zijn op twee avonden. Soms is er ook een bijeenkomst op zaterdag.
  Bij voldoende belangstelling is er ook een tweede voorjaarscursus van februari tot en met mei, deze cursus is overdag en op zaterdag.
 • Zomercursus: deze begint direct na de school-eindexamens en loopt door tot half juli. Dit is de meest intensieve variant van de cursus met vijf bijeenkomsten van 3,5 uur per week (17,5 contacturen).

Voor elk contactuur moet je rekening houden met ongeveer een uur aan zelfstudie (oefenopgaven en voorbereiding).

Onderaan deze pagina staan de cursusdata en de inschrijfmogelijkheden.

Vereiste voorkennis

De vereiste voorkennis voor deze cursus is dat je één van de volgende vakken succesvol hebt afgerond:

 • havo wiskunde A;
 • havo wiskunde B;
 • vwo wiskunde C.

Volg éérst de basiscursus wiskunde A/C als je:

 • alleen wiskunde hebt gehad in de onderbouw of
 • alleen wiskunde hebt gehad op het vmbo of het mbo of
 • de juiste voorkennis hebt, maar het lang geleden is dat je wiskunde hebt gedaan.

Om inzicht te krijgen in je wiskundekennis, kun je een zelftest maken.

Twijfel je of je voorkennis voldoende is, neem dan contact op met ons docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel en de voorkennis die je in huis hebt.

In het onderstaande stroomschema is de vereiste voorkennis in beeld gebracht:

Legenda

routes met een lagere slagingskans, neem contact op voordat je je aanmeldt

Werkvormen & studie-uren

Werkvormen

De docent legt de lesstof klassikaal uit, waarna je onder begeleiding opgaven maakt.

Voor extra begeleiding ben je welkom op de Studielab-bijeenkomsten.

Studielab

Naast de lessen is er het Studielab. Je kunt dan op het instituut je huiswerk komen maken en vragen stellen. Er is altijd minimaal één docent aanwezig om je te helpen. Bijvoorbeeld om de theorie nog eens uit te leggen, je een tip te geven of een som samen met jou uit te werken.

Studie-uren

110 contacturen en ca. 110 uren zelfstudie.

Inspanningsverplichting cursist

Actieve deelname aan de lessen en het maken van het bijbehorende huiswerk.

Materiaal

 • James Boswell Syllabus VWO Wiskunde A. Je ontvangt deze op de eerste bijeenkomst.
 • Geodriehoek
 • Grafische rekenmachine uit de volgende lijst:
  • Texas Instruments
   • 84 Plus CE-T: OS 5.6 of hoger
   • 84 Plus CE-T Python Edition: OS 5.6 of hoger
   • Nspire CX (alleen de versie zonder CAS): OS 4.5.4 of hoger
   • Nspire CX II-T (zowel versie met als zonder CAS): OS 5.4 of hoger
  • Casio
   • fx-9860GII (SD): OS 2.11 of hoger
   • fx-CG50: OS 3.50 of hoger
  • Hewlett-Packard
   • HP Prime: firmware 2.1.14603 (2021-12-02) of hoger
  • NumWorks
   • De grafische rekenmachine van NumWorks: versie 19 of hoger

  Oudere types, ook die eerder wel waren toegestaan, zijn niet meer toegestaan. Een voorbeeld hiervan is de TI 84 Plus zonder de toevoeging CE-T.

Examen

Je sluit de cursus af met het James Boswell examen. Het examenrooster kun je hier vinden. Je staat automatisch ingeschreven voor het examen dat direct volgt op de cursus. Doe je op een ander moment examen, of moet je een herkansing afleggen: schrijf je dan apart in voor dit examen op de examenpagina.

Voor de meeste studierichtingen is het niet nodig een ander examen dan het James Boswell examen af te leggen. Maar ga je geneeskunde, tandheelkunde of biomedische wetenschappen studeren, dan is het in sommige gevallen nodig om het voortentamen van de CCVX af te leggen. Je moet je hier apart voor aanmelden. Onze cursussen bereiden ook voor op dit voortentamen.

Kijk hier voor meer informatie over de verschillende examens. Vraag bij twijfel altijd bij je vervolgopleiding welk examen je moet afleggen.

Vragen

Heb je na het lezen van de cursusbeschrijving nog vragen over de inhoud van en toelating tot de cursus, bijvoorbeeld omdat je een afwijkende vooropleiding hebt, dan kun je het beste contact opnemen met het docententeam. Vermeld hierbij je naam, je vooropleiding/profiel, je voorkennis en de precieze vraag die je hebt.

Cursussen
Er zijn (nog) geen data bekend.
Copyright © 2012 – 2024 Boswell‑Bèta / Zélide, KvK 53132343